Регионални иновациони стартап центар Прибој расписује јавни позив за потенцијалне станаре и кориснике услуга. 


     Право учешћа имају сви регистровани привредни субјекти основани најкасније пет година од дана расписивања Јавног позива, и тимови активних и дипломираних студената, потенцијалних предузетника, који имају иновативне идеје за развој нових производа, услуга и технологија потребних тржишту, са обавезом регистрације у привредне субјекте у року од три месеца од дана потписивања Уговора.


     

     Подношење пријава је до попуњавања капацитета, први пресек ће се обавити 1. марта 2021. Пријава и пратећа документација достављају се на адресу електронске поште: ris.hub.pb@gmail.com и лично у просторијама Регионалног иновационог стартап центра Прибој, радним данима од 8:00 до 15:00 часова. Селекција станара ће се вршити кроз три корака:

  • Предселекцију на основу достављене комплетне документације према условима овог Јавног позива (тачка 4.) и у складу са дефинисаним правом учешћа у овом Јавном позиву (тачка 1.);
  • Интервјуе пре доношења коначне одлуке;
  • Доношење коначне одлуке биће обављено  на основу процеса оцењивања (тачка 6.) и обављених интервјуа;


Јавни позив и апликациони формулар се налазе у прилогу.